forfatter

Det kan være manus til romaner,
fagbøker,
dikt,
noveller,
artikler
eller skuespill.