forelegg

En type bot.

Du må betale den,
ellers kan du komme i fengsel.