forbrytelse

Gjøre noe som er ulovlig og straffbart.