forbønn

Bønn for andre.

Når noen har det vanskelig,
kan vi kan vi be for dem,
gå i forbønn for dem.