fond

Penger som er spart
og skal brukes til spesielle formål
og oppgaver.