fokus

Sentrum.

Ha søkelys på.

Konsentrere seg om
det en holder på med.