FNs Standardregler

Regler laget av FN i 1994.

Sier at personer med nedsatt funksjonsevne
skal ha like muligheter
og rettigheter som andre,
og at samfunnet må være tilgjengelig.