Faste verger

Fylkesmannen kan engasjere faste verger med særlig kompetanse.

Vergene godtgjøres.