fagfolk

De som har lært
og kan
en jobb
eller et yrke.