eldresenter

Et sted hvor pensjonister
og eldre kan komme
for å prate å ha det hyggelig.