eiendomsmegler

En som hjelper ved kjøp og salg av boliger.