drama

Alvorlig skuespill.

Teaterstykke som handler om noe skremmende
eller spennende.