domfelt

En som har gjort noe galt
og blitt dømt i en rettssak.