diskrimineringsombudet

En i staten som skal passe på
at ingen blir diskriminert.