dikt

Korte vers
hvor linjene
ofte
rimer på hverandre.

Beskriver livet
og handler om følelser.