Det nye testamente

Den andre delen av Bibelen
som forteller om livet til Jesus
og den første kristne kirken.