Det gamle testamente

Den første del av Bibelen
som forteller om tiden
før Jesus ble født.