dåp

En handling
der du får vann på hodet
og får navnet ditt.

Når du er døpt
er du medlem av en kirke
eller et trossamfunn.