dans

Bevegelse til musikk.

Du kan danse alene
eller sammen med andre.

Ballett er dans på scene til musikk.