celle

Den minste delen kroppen er bygget opp av.

Kroppen består av mange millioner celler.