buddhismen

Navnet på en religion
som er vanlig i Asia.