brutalitet

Når noen bruker vold mot deg,
slår eller sparker deg.