brukerstyrt

Bestemt av dem som jobber
eller bor sammen.