brukermedvirkning

De som jobber
eller bor sammen
er med på å bestemme.