bosetting

Når du flytter til et sted,
får lov til å bo et sted.