boligsosiale

Fellesskap i boligen,
tilby bolig til dem som har dårlig råd.