boligbyggelag

Noen som bygger og eier hus sammen.