betingelser

Krav,
forutsetninger,
vilkår.

Betingelsen for å kjøpe noe
er at du kan betale.