beslutningstagere

De som bestemmer,
tar en avgjørelse.