attføring

Hjelp til å komme tilbake til jobb,
hvis du har vært utsatt for skade eller ulykke.

Opplæring og tiltak
for å få folk tilbake i arbeid
etter sykdom eller ulykke.

Du har rett til arbeidsavklaringspenger.