Atlas-alliansen

En stiftelse som består av 19 organisasjoner
dannet av og for funksjonshemmede.