Arbeidsstyre

Kan være for eksempel et midlertidig styre
som jobber fram til et vanlig eller permanent styre
blir utnevnt.