Arbeidsprogram

Før et valg bestemmer partiene
hva som skal være de viktigste sakene de vil arbeide med.

De bestemmer også hvordan partiet
vil arbeide i kommende valgperiode (4 år).
Et annet ord for dette er handlingsprogram.