Arbeidsmiljøloven

En lov om arbeidsmiljø,
arbeidstid
og stillingsvern.

Har bestemmelser om alt i arbeidslivet.