arbeidsmiljø

Forholdene på arbeidsplassen din.

Du har rett til å ha det trygt
og godt der du jobber.

Du har rett til respekt fra leder
og medarbeidere.