Arbeidsmarkedsloven

En lov om arbeidsmarkedstjenester.
Skal hjelpe til å skaffe jobb til så mange som mulig.

Alle arbeidsgivere må si fra til NAV om ledige jobber.