Søk
Close this search box.

ansvarsgruppe

En ansvarsgruppe
er en gruppe sammensatt av tjenesteytere
som fra hver sin del av avdeling/etat/instans
har et forpliktende delansvar
for tiltak rettet mot tjenestemottaker.

Gruppen ledes av oppnevnt koordinator (Definisjon fra Ørland Kommune).