adferd

Adferd er en måte å beskrive oppførsel på, -menneskelig adferd.