adopsjonslov

Lov som sier hvordan det skal være
når et barn får nye foreldre.