ytringsfrihet

Lov til å si hva en vil.

Det du sier må ikke krenke eller skade andre.