whiteboard

Hvit tavle som du skriver på med spesiell tusj
som du kan tørke bort etterpå.