VTA

Varig tilrettelagt arbeid.

Du trenger en spesiell jobb
veldig lenge.