voksenopplæring

Opplæring etter at du har fyllt 18 år.

Personer med utviklingshemning
har rett til livslang læring.