vitnemål

Et papir som viser
hva og hvor mye du har lært,
og hvilke karakterer du har fått.