videregående skole

Skole etter grunnskolen.

Gir tilbud om praktisk og teoretisk opplæring.

Du har rett til å gå der tre til fem år.