Søk
Close this search box.

veiledningsansvar

Ansvar for å hjelpe.

Tro- og livssynssamfunnene har ansvar for
at også mennesker med nedsatt funksjonsevne
får gode råd og blir regnet med.