varslingssystem

Alarm.

En måte å si fra at noe er galt.

Nødnumrene er varslingssystem.