varetekt

Det at du blir holdt innesperret
for at ikke bevisene mot deg skal bli ødelagt.