valgkrets

Som valgdistrikt,
men ordet brukes ofte
om kommunene.