valg

Avgjørelse.

Bestemmelse.

Velge den som skal bestemme for oss
når det er flere å velge mellom.